Menu

Devizni poslovi

Općenito

Eurosustav devizno poslovanje vodi u skladu s člancima 127. i 219. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. U devizno poslovanje ubrajaju se:

  • devizne intervencije
  • poslovi kao što su prodaja kamatnih prihoda od sredstava deviznih pričuva i »poslovnih transakcija«.

Devizne intervencije

Jednostrano ili usklađeno djelovanje

U odsutnosti formalnih sporazuma ili općih smjernica, Eurosustav po potrebi može donijeti odluke o provođenju deviznih intervencija. Te intervencije Eurosustav može provoditi samostalno (tj. jednostrano) ili u okviru koordinirane intervencije uz sudjelovanje i drugih središnjih banaka (tj. usklađeno djelovanje).

Centralizirano ili decentralizirano djelovanje

Intervencije mogu provoditi ESB izravno (centralizirano) ili nacionalne središnje banke kao poznati posrednik u ime ESB-a (decentralizirano). Hoće li intervencija biti provedena centralizirano ili decentralizirano nevažno je s gledišta krajnjeg cilja aktivnosti.

Intervencije koje se odnose na druge valute EU-a ne smiju dovoditi u pitanje ESB-ov primarni cilj održavanja stabilnosti cijena, a provodi ih Eurosustav u bliskoj suradnji s odgovarajućom nacionalnom središnjom bankom dotične države izvan europodručja, osobito u vezi s financiranjem intervencije.

Tečajni mehanizam ERM II

Općenite informacije

Devizne intervencije mogu se odvijati i u okviru tečajnog mehanizma II (ERM II), koji je stupio na snagu početkom treće faze ekonomske i monetarne unije. ERM II temelji se uglavnom na dva pravna dokumenta: odluci Europskog vijeća od 16. lipnja 1997. te sporazumu između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka država izvan europodručja od 1. rujna 1998. s izmjenama.

Priopćenja za javnost

Konvencije i postupci u mehanizmu ERM II

Sudionici

U ERM-u II trenutačno sudjeluje samo Danska (od 4. siječnja 1999., nakon sudjelovanja u prvobitnom ERM-u). Očekuje se da će druge države koje su se pridružile Europskoj uniji 1. svibnja 2004., 1. siječnja 2007. i 1. srpnja 2013. u nekom trenutku ući u ERM II.

Srednji tečajevi eura i obvezni intervencijski tečajevi za valute koje sudjeluju u ERM-u II

(na snazi od 29. svibnja 2008.)

Valuta EUR 1 =
Danska kruna (DKK) Gornji tečaj 7,62824
Srednji tečaj 7,46038
Donji tečaj 7,29252

Uloga Vijeća za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN)

Devizne intervencije mogu se provoditi i u kontekstu institucionalnih tečajnih odnosa između eura i valuta država izvan Europske unije (npr. američki dolar i japanski jen). U vezi s tim dvjema valutama, člankom 219. Ugovora predviđena su dva moguća institucionalna aranžmana:

  • Vijeće ECOFIN-a može zaključivati formalne sporazume o tečajnom sustavu za euro.
  • Vijeće ECOFIN-a može formulirati opće smjernice za tečajnu politiku Eurosustava.

Nijedan od tih postupaka do danas nije proveden. I u jednom i drugom bi slučaju, bilo putem preporuke ili savjetovanja s Vijećem ECOFIN-a, bio uključen ESB. No, nijedan od tih institucionalnih postupaka ne smije u pitanje dovesti primarni cilj održavanja stabilnosti cijena. Pravna sposobnost ESB-a za provođenje deviznih intervencija nije ograničena količinom njegovih deviznih pričuva. ESB može financirati intervencije i na druge načine, primjerice, valutnim zamjenama.