European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valuuttaoperaatiot

Yleistä

Eurojärjestelmä toteuttaa valuuttaoperaatioita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklojen 127 ja 219 mukaisesti. Valuuttaoperaatioita ovat

  • valuuttainterventiot
  • valuuttavarannoista saatujen korkotuottojen myynti ja niin sanotut kaupalliset toimet.

Valuuttainterventiot

Joko yksipuolisia tai koordinoituja toimia

Ellei muodollisia sopimuksia tai yleisiä suuntaviivoja ole laadittu, eurojärjestelmä voi tarvittaessa toteuttaa valuuttainterventioita joko yksin (yksipuolinen interventio) tai yhdessä muiden keskuspankkien kanssa (koordinoitu interventio).

Joko keskitettyjä tai hajautettuja toimia

Interventioita voivat toteuttaa joko suoraan EKP (keskitetysti) ja/tai EKP:n puolesta sen edustajina toimivat kansalliset keskuspankit (hajautetusti). Sillä, toteutetaanko interventio keskitetysti vai hajautetusti, ei ole merkitystä operaation perimmäisen tavoitteen kannalta.

Mahdolliset interventiot EU-valuutoilla toteutetaan vaarantamatta EKP:n ensisijaista hintavakauden ylläpitämisen tavoitetta, ja niiden toteutuksesta vastaa eurojärjestelmä tiiviissä yhteistyössä asianomaisten euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kanssa erityisesti interventioiden rahoituksen osalta.

Valuuttakurssimekanismi ERM II

Taustaa

Interventiot ovat mahdollisia myös valuuttakurssimekanismi ERM II:ssa, joka otettiin käyttöön talous- ja rahaliitto EMUn kolmannen vaiheen alussa. ERM II perustuu pääasiassa kahteen oikeudelliseen asiakirjaan eli Eurooppa-neuvoston 16.6.1997 antamaan päätöslauselmaan sekä EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten maiden kansallisten keskuspankkien välillä 1.9.1998 solmittuun sopimukseen (sellaisena kuin se on muutettuna).

ERM II:n käytäntöjä ja menettelyjä (englanniksi)

Osallistujamaat

Tanska on osallistunut ERM II:een 4.1.1999 alkaen osallistuttuaan sitä ennen alkuperäiseen ERM-mekanismiin. Bulgaria ja Kroatia liittyivät ERM II:een 13.7.2020.

ERM II:een osallistuvien valuuttojen eurokeskuskurssit ja interventiokurssit

Rahayksikkö 1 euro =
Tanskan kruunu (DKK) Yläraja 7,62824
Keskuskurssi 7,46038
Alaraja 7,29252
Bulgarian lev (BGN) Yläraja 2,24920
Keskuskurssi 1,95583
Alaraja 1,66246
Kroatian kuna (HRK) Yläraja 8,66468
Keskuskurssi 7,53450
Alaraja 6,40433

Ecofin-neuvoston rooli

Valuuttainterventioita voidaan toteuttaa myös euron ja EU:n ulkopuolisten maiden valuuttojen (esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin) institutionaalisten valuuttakurssisuhteiden rajoissa. Perussopimuksen artiklassa 219 määritellään kaksi mahdollista institutionaalista järjestelyä.

  • Ecofin-neuvosto voi tehdä muodollisia sopimuksia euron valuuttakurssijärjestelmästä.
  • Ecofin-neuvosto voi laatia yleiset suuntaviivat eurojärjestelmän valuuttakurssipolitiikalle.

Kumpaankaan näistä menettelyistä ei ole toistaiseksi turvauduttu. EKP on mukana kummassakin institutionaalisessa menettelyssä: joko se antaa suosituksen Ecofin-neuvostolle tai sitä kuullaan Ecofin-neuvostossa. Nämä institutionaaliset menettelyt eivät saa kuitenkaan rajoittaa EKP:n ensisijaista tavoitetta eli hintavakauden ylläpitämistä. EKP:n valuuttavarantojen määrä ei rajoita sen mahdollisuuksia tehdä valuuttainterventioita. EKP voi myös rahoittaa interventioita esimerkiksi käyttämällä valuuttaswapeja.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut