Menu
A legaktuálisabb információk az oldal angol nyelvi változatán találhatók meg.

Devizaműveletek

A devizaműveletekről általánosságban

Összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. és 219. cikkével, az eurorendszernek devizaműveleteket kell végrehajtania. Devizaműveletnek minősül:

  • a devizapiaci intervenció;
  • a devizatartalékokon keletkezett kamatjövedelem eladása, valamint minden „kereskedelmi tranzakció”.

Devizapiaci intervenció

Egyoldalú vagy összehangolt

Hivatalos megállapodás, illetve általános iránymutatás hiányában az eurorendszer szükség esetén beavatkozhat a devizapiacokon. Az intervencióra saját kezdeményezésre, vagy összehangolt intézkedéssorozat részeként, más központi bankokkal karöltve kerülhet sor.

Centralizált vagy decentralizált

A beavatkozást közvetlenül az EKB, illetve a képviseletében nyilvános megbízottként eljáró nemzeti központi bank hajthatja végre. Előbbi esetben centralizált, utóbbiban decentralizált intervencióról beszélünk. A művelet végső célja szempontjából lényegtelen, hogy centralizált vagy decentralizált módon végzik-e.

Az eurorendszer a más EU-deviza viszonylatában az EKB elsődleges céljának, az árstabilitás fenntartásának sérelme nélkül avatkozik be, szorosan együttműködve az érintett euroövezeten kívüli központi bankkal, különösen az intervenció finanszírozásának tekintetében.

II. árfolyam-mechanizmus (ERM II)

Előzmények

Devizapiaci intervencióra a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) harmadik szakaszának elején hatályba lépett árfolyam-mechanizmus (ERM II) keretében is sor kerülhet. Az árfolyam-mechanizmus jórészt két jogi dokumentumon alapszik: az Európai Tanács 1997. június 16-án kelt állásfoglalásán, valamint az EKB és az euroövezeten kívüli országok nemzeti bankjai között 1998. szeptember 1-jén létrejött módosított megállapodáson.

Sajtóközlemények

Az ERM II-höz kapcsolódó konvenciók és eljárások

Tagok

Jelenleg az ERM II egyetlen tagja Dánia (1999. január 4-én lépett be, miután már az eredeti ERM-ben is tag volt). Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén, 2007. január 1-jén és 2013. július 1-jén csatlakozott többi tagállam is idővel várhatóan belép az árfolyam-mechanizmusba.

Az ERM II-tagvaluták euróval szembeni középárfolyamai és az intervenciós kötelezettségre vonatkozó árfolyamai

(2008. május 29. óta hatályos árfolyamok)

Valuta 1 EUR =
Dán korona (DKK) Gyenge sávszél 7,62824
Középárfolyam 7,46038
Erős sávszél 7,29252

Az ECOFIN Tanács szerepe

Devizapiaci intervenciókat az euro és az Európai Unión kívüli országok devizái (pl. USA-dollár, japán jen) közötti intézményes árfolyamkapcsolatok keretében is végre lehet hajtani. E devizákra vonatkozóan a Szerződés 219. cikke két lehetséges intézményes megoldást nevesít:

  • az ECOFIN Tanács hivatalos megállapodást köthet az euro árfolyamrendszeréről;
  • az ECOFIN Tanács általános iránymutatást dolgozhat ki az eurorendszer árfolyam-politikájáról.

Egyelőre egyik eljárást sem aktiválták. Az EKB mindkét esetben bekapcsolódna a folyamatokba akár ajánlások megfogalmazásával az ECOFIN felé, akár tanácsadói minőségben. Egyik eljárás sem sértheti azonban az intézmény elsődleges célját, vagyis az árstabilitás fenntartását. Az EKB-t devizapiaci intervencióinak végrehajtásában nem korlátozza devizatartalék-állományának nagysága, hiszen beavatkozásait egyéb módon, például devizaswapügylettel is finanszírozhatja.