Menu

Devizaműveletek

A devizaműveletekről általánosságban

Összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. és 219. cikkével, az eurorendszernek devizaműveleteket kell végrehajtania. Devizaműveletnek minősül:

  • a devizapiaci intervenció;
  • a devizatartalékokon keletkezett kamatjövedelem eladása, valamint minden „kereskedelmi tranzakció”.

Devizapiaci intervenció

Egyoldalú vagy összehangolt

Hivatalos megállapodás, illetve általános iránymutatás hiányában az eurorendszer szükség esetén beavatkozhat a devizapiacokon. Az intervencióra saját kezdeményezésre vagy összehangolt intézkedéssorozat részeként, más központi bankokkal karöltve kerülhet sor.

Centralizált vagy decentralizált

A beavatkozást közvetlenül az EKB, illetve a képviseletében nyilvános megbízottként eljáró nemzeti központi bank hajthatja végre. Előbbi esetben centralizált, utóbbiban decentralizált intervencióról beszélünk. A művelet végső célja szempontjából lényegtelen, hogy centralizált vagy decentralizált módon végzik-e.

Az eurorendszer a más EU-deviza viszonylatában az EKB elsődleges céljának, az árstabilitás fenntartásának sérelme nélkül avatkozik be, szorosan együttműködve az euroövezeten kívüli érintett központi bankkal, különösen az intervenció finanszírozásának tekintetében.

II. árfolyam-mechanizmus (ERM–II)

Előzmények

Devizapiaci intervencióra a gazdasági és monetáris unió (GMU) harmadik szakaszának elején hatályba lépett árfolyam-mechanizmus (ERM–II) keretében is sor kerülhet. Az árfolyam-mechanizmus jórészt két jogi dokumentumon alapszik: az Európai Tanács 1997. június 16-án kelt állásfoglalásán, valamint az EKB és az euroövezeten kívüli országok nemzeti bankjai között 1998. szeptember 1-jén létrejött, módosított megállapodáson.

Sajtóközlemények

Az ERM–II-höz kapcsolódó konvenciók és eljárások

Tagok

Dánia 1999. január 4. óta vesz részt az ERM–II-ben, miután már az eredeti ERM-ben is tag volt. Bulgária és Horvátország 2020. július 13-án lépett be az árfolyam-mechanizmusba.

Az ERM–II-tagvaluták euróval szembeni középárfolyamai és az intervenciós kötelezettségre vonatkozó árfolyamai

Pénznem 1 EUR =
Dán korona (DKK) Gyenge sávszél 7,62824
Középárfolyam 7,46038
Erős sávszél 7,29252
Bolgár leva (BGN) Gyenge sávszél 2,24920
Középárfolyam 1,95583
Erős sávszél 1,66246
Horvát kuna (HRK) Gyenge sávszél 8,66468
Középárfolyam 7,53450
Erős sávszél 6,40433

Az ECOFIN Tanács szerepe

Devizapiaci intervenciókat az euro és az Európai Unión kívüli országok devizái (pl. USA-dollár, japán jen) közötti intézményes árfolyamkapcsolatok keretében is végre lehet hajtani. E devizákra vonatkozóan a Szerződés 219. cikke két lehetséges intézményes megoldást nevesít:

  • az ECOFIN Tanács hivatalos megállapodást köthet az euro árfolyamrendszeréről;
  • az ECOFIN Tanács általános iránymutatást dolgozhat ki az eurorendszer árfolyam-politikájáról.

Egyelőre egyik eljárást sem aktiválták. Az EKB mindkét esetben bekapcsolódna a folyamatokba akár ajánlások megfogalmazásával az ECOFIN felé, akár tanácsadói minőségben. Egyik eljárás sem sértheti azonban az intézmény elsődleges célját, vagyis az árstabilitás fenntartását. Az EKB-t devizapiaci intervencióinak végrehajtásában nem korlátozza devizatartalék-állományának nagysága, hiszen beavatkozásait egyéb módon, például devizaswapügylettel is finanszírozhatja.