Menu
Pentru cele mai recente informații, consultați versiunea în limba engleză a acestei pagini.

Operațiunile valutare

Despre

Eurosistemul efectuează operațiuni valutare în conformitate cu articolele 127 și 219 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Operațiunile valutare includ:

  • intervenții pe piața valutară;
  • operațiuni precum vânzarea de valută obținută din veniturile din dobânzile aferente activelor externe de rezervă și „tranzacțiile comerciale”.

Intervenții pe piața valutară

Unilaterale sau concertate

În lipsa unor acorduri oficiale sau a unor orientări generale, Eurosistemul poate hotărî, în caz de necesitate, să efectueze intervenții pe piața valutară. Eurosistemul poate derula astfel de intervenții fie în mod individual (intervenții unilaterale), fie într-un cadru coordonat, care include și alte bănci centrale (intervenții concertate).

Centralizate sau descentralizate

Intervențiile pot fi efectuate fie direct de către BCE (în mod centralizat), fie de către BCN care acționează în numele BCE în baza unui „mandat explicit” (în mod descentralizat). Modul în care se realizează intervenția, centralizat sau descentralizat, nu este relevant din punct de vedere al obiectivului final al operațiunii.

Orice intervenție privind o altă monedă din UE este efectuată fără să se aducă atingere obiectivului fundamental al BCE, respectiv menținerea stabilității prețurilor, și este realizată de Eurosistem în strânsă colaborare cu BCN respectivă din afara zonei euro, îndeosebi în ceea ce privește finanțarea intervenției.

Mecanismul cursului de schimb II

Generalități

Intervențiile pe piața valutară pot fi, de asemenea, efectuate în cadrul mecanismului cursului de schimb II (MCS II), care a devenit operațional la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare. MCS II se bazează, în principal, pe două documente juridice: Rezoluția Consiliului European din 16 iunie 1997 și Acordul încheiat la 1 septembrie 1998 între BCE și BCN ale statelor membre din afara zonei euro, cu modificările ulterioare.

Comunicate de presă

Convenții și proceduri referitoare la MCS II

Participanți

În prezent, numai Danemarca participă la MCS II (începând cu data de 4 ianuarie 1999, după participarea la MCS inițial). Se așteaptă ca și celelalte țări care au aderat la Uniunea Europeană la data de 1 mai 2004, 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2013 să se alăture MCS II la un moment dat.

Paritățile centrale față de euro și cursurile de intervenție obligatorie pentru monedele participante la MCS II

(valabile începând cu 29 mai 2008)

Moneda 1 EUR =
Coroana daneză (DKK) Limita superioară 7,62824
Paritatea centrală 7,46038
Limita inferioară 7,29252

Rolul Consiliului ECOFIN

Intervențiile pe piața valutară pot fi, de asemenea, efectuate și în cadrul relațiilor valutare existente la nivelul instituțiilor între euro și monedele țărilor din afara Uniunii Europene (de exemplu, dolarul american și yenul japonez). În ceea ce privește aceste monede, articolul 219 din Tratat definește două proceduri instituționale posibile:

  • Consiliul ECOFIN poate încheia acorduri oficiale privind sistemul de curs de schimb al euro;
  • Consiliul ECOFIN poate formula orientări generale privind politica de curs de schimb aplicată de Eurosistem.

Până în prezent, niciuna dintre aceste două proceduri nu a fost implementată. În ambele cazuri, BCE ar fi implicată, fie formulând o recomandare, fie oferind consultanță Consiliului ECOFIN. Totuși, niciuna dintre aceste două proceduri instituționale nu trebuie să aducă atingere obiectivului fundamental de menținere a stabilității prețurilor. Capacitatea BCE de a efectua intervenții pe piața valutară nu se limitează la propriile dețineri de rezerve valutare. BCE poate finanța intervențiile pe piața valutară și prin alte mijloace, precum operațiunile de swap valutar.