European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Mario Draghi, predsjednik ESB-a
Vítor Constâncio, potpredsjednik ESB-a
Frankfurt na Majni, 26. listopada 2017.

UVODNA IZJAVA

Dame i gospodo, potpredsjedniku i meni iznimno je zadovoljstvo što vam možemo poželjeti dobrodošlicu na svojoj konferenciji za novinare. Izvijestit ćemo vas o ishodu današnjeg sastanka Upravnog vijeća, kojem je prisustvovao i potpredsjednik Komisije, g. Dombrovskis.

Danas smo na temelju svojih redovitih ekonomskih i monetarnih analiza temeljito procijenili inflacijske izglede, rizike povezane s njima te stajalište monetarne politike. Na temelju te procjene i radi očuvanja stabilnosti cijena Upravno vijeće donijelo je nekoliko odluka.

Prvo, ključne kamatne stope ESB-a nisu promijenjene te i dalje očekujemo da će biti na sadašnjim razinama tijekom duljeg razdoblja, zasigurno dulje od razdoblja naših neto kupnji vrijednosnih papira.

Drugo, u vezi s nestandardnim mjerama monetarne politike, do kraja prosinca 2017. i dalje ćemo provoditi kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira u sadašnjem mjesečnom iznosu od 60 mlrd. EUR. Planira se da će se neto kupnje vrijednosnih papira u mjesečnom iznosu od 30 mlrd. EUR provoditi od siječnja do kraja rujna 2018., ali i duže ako to bude potrebno, u svakom slučaju sve dok Upravno vijeće ne zaključi da je došlo do postojane prilagodbe inflacijskih kretanja u skladu s ciljnom razinom stope inflacije. Ako se pogoršaju izgledi ili financijski uvjeti ne budu u skladu s daljnjim napretkom prema postojanoj prilagodbi inflacijskih kretanja, spremni smo povećati opseg programa kupnje vrijednosnih papira i/ili produljiti razdoblje njegove provedbe.

Treće, Eurosustav će reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon završetka kupnji vrijednosnih papira, odnosno onoliko dugo koliko bude potrebno. To će istodobno pridonijeti povoljnim likvidnosnim uvjetima i primjerenom stajalištu monetarne politike.

Četvrto, odlučili smo i dalje provoditi glavne operacije refinanciranja i tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom onoliko dugo koliko bude potrebno, a zasigurno do kraja posljednjeg razdoblja održavanja pričuva u 2019.

Današnje odluke o monetarnoj politici donesene su kako bi se održali vrlo povoljni uvjeti financiranja koji su i dalje potrebni za postojan povratak stopa inflacije na razine ispod, ali blizu 2 %. Prilagodba naših kupnji vrijednosnih papira proizlazi iz sve veće sigurnosti u postupno približavanje stopa inflacije ciljnim razinama zbog sve snažnijeg i sveobuhvatnijeg gospodarskog rasta, povećanja mjera temeljne inflacije i daljnjeg učinkovitog prijenosa učinka mjera monetarne politike na uvjete financiranja realnog gospodarstva. Pritom su domaći cjenovni pritisci uglavnom još slabi te gospodarski izgledi i inflacijska kretanja i dalje ovise o kontinuiranoj potpori monetarne politike. Stoga je i dalje potreban znatan monetarni poticaj da bi temeljni inflacijski pritisci jačali i poduprli kretanja ukupne inflacije u srednjoročnom razdoblju. Ta daljnja potpora monetarne politike temelji se na dodatnim kupnjama vrijednosnih papira, znatnom obujmu kupljenih vrijednosnih papira i budućem reinvestiranju te smjernicama buduće monetarne politike povezanima s kamatnim stopama.

Prijeđimo sada na podrobnije objašnjenje naše procjene, počinjući s ekonomskom analizom. Gospodarski rast u europodručju i dalje je snažan i sveobuhvatan. Realni BDP europodručja povećao se po tromjesečnoj stopi od 0,7 % u drugom tromjesečju 2017., dok je u prvom tromjesečju 2017. povećanje iznosilo 0,6 %. Najnoviji podatci i rezultati anketa upućuju na nesmanjen zamah rasta u drugoj polovici godine. Naše mjere monetarne politike pridonijele su razduživanju te i dalje podupiru domaću potražnju. Rast zaposlenosti, među ostalim zbog prethodnih reformi na tržištu rada, i sve veće bogatstvo kućanstava podupiru osobnu potrošnju. Vrlo povoljni uvjeti financiranja i veća profitabilnost poduzeća i dalje pridonose rastu poslovnih ulaganja. Povećala su se i ulaganja u građevinske objekte. Nadalje, sveobuhvatni globalni oporavak podupire izvoz europodručja.

Rizici povezani s budućim gospodarskim rastom u europodručju i dalje su uglavnom uravnoteženi. S jedne strane, snažan ciklički zamah, na koji upućuju najnovija kretanja pokazatelja raspoloženja, mogao bi prouzročiti nova pozitivna iznenađenja povezana s rastom. S druge strane, negativni rizici i dalje su pretežito povezani s globalnim čimbenicima i kretanjima na deviznim tržištima.

Godišnja inflacija mjerena HIPC-om u europodručju u rujnu je bila nepromijenjena i iznosila je 1,5 %. Sudeći po trenutačnim terminskim cijenama nafte, godišnje stope ukupne inflacije vjerojatno će se privremeno smanjiti krajem godine, uglavnom zbog baznih učinaka povezanih s cijenama energije. Mjere temeljne inflacije od početka 2017. umjereno su se povećale, ali još ne pokazuju uvjerljive znakove trajnog uzlaznog trenda. Rast plaća donekle se povećao, ali su domaći troškovni pritisci još uglavnom slabi. Očekuje se da će u srednjoročnom razdoblju temeljna inflacija u europodručju i dalje postupno rasti poduprta našim mjerama monetarne politike, kontinuiranim gospodarskim rastom, odgovarajućim postupnim smanjivanjem neiskorištenosti gospodarskih kapaciteta i povećanjem rasta plaća.

U vezi s monetarnom analizom, najširi monetarni agregat (M3) i dalje snažno raste, pri čemu se njegova godišnja stopa rasta u rujnu 2017. povećala na 5,1 % s 5,0 % u kolovozu. Kao i prethodnih mjeseci, godišnji rast monetarnog agregata M3 uglavnom podupiru njegove najlikvidnije komponente, dok se godišnja stopa rasta najužeg monetarnog agregata (M1), koja je u kolovozu 2017. iznosila 9,5 %, u rujnu povećala na 9,7 %.

Nastavlja se oporavak rasta kredita privatnom sektoru koji traje od početka 2014. Godišnja stopa rasta kredita nefinancijskim društvima povećala se s 2,4 % u kolovozu na 2,5 % u rujnu 2017., dok je godišnja stopa rasta kredita kućanstvima bila stabilna na razini 2,7 %. Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u europodručju za treće tromjesečje 2017. pokazuje da se neto potražnja za kreditima i dalje povećava za sve kategorije kredita. Standardi odobravanja kredita dodatno su se ublažili za kredite kućanstvima, dok su za kredite poduzećima i dalje uglavnom nepromijenjeni. Nastavilo se ublažavanje općih uvjeta banaka za nove kredite u svim kategorijama kredita.

Prijenos učinka mjera monetarne politike koje se provode od lipnja 2014. i dalje znatno podupire uvjete zaduživanja poduzeća i kućanstava, pristup financiranju, osobito za mala i srednja poduzeća, kao i kreditne tokove u cijelom europodručju.

Ukratko, unakrsna provjera rezultata ekonomske analize i signala iz monetarne analize potvrdila je potrebu za ponovnom prilagodbom instrumenata monetarne politike radi ostvarenja onog stupnja prilagodljivosti monetarne politike koji je potreban kako bi se osigurao postojan povratak stopa inflacije na razine ispod, ali blizu 2 %.

Kako bi se iskoristile sve prednosti naših mjera monetarne politike, područja drugih politika moraju dati odlučan doprinos jačanju potencijala za dugoročniji rast i smanjenju slabosti. Treba znatno ubrzati provedbu strukturnih reformi u svim državama europodručja kako bi se povećala otpornost, smanjila strukturna nezaposlenost te potaknula proizvodnost i potencijal rasta u europodručju. U vezi s fiskalnim politikama, sve bi države imale koristi od pojačanih napora s ciljem oblikovanja strukture javnih financija kojom bi se snažnije poticao rast. Potpuna, transparentna i dosljedna provedba Pakta o stabilnosti i rastu te postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže tijekom vremena u svim državama i dalje je ključna za povećanje otpornosti gospodarstva europodručja. Jačanje ekonomske i monetarne unije ostaje prioritet. Upravno vijeće podržava rasprave koje se vode radi daljnjeg poboljšanja institucijskog ustroja naše ekonomske i monetarne unije.

Stojimo vam na raspolaganju za pitanja.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije