Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 ianuarie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 744 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 344 183 −3 158
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 527 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 263 656 −3 158
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 468 −1 982
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 714 −382
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 714 −382
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 617 314 −342
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 104 −364
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 616 176 −12
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 35 34
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 25 104 2 624
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 850 712 3 990
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 636 985 5 099
  7.2 Alte titluri de valoare 213 726 −1 108
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 380 0
9 Alte active 288 153 −9 015
Total active 4 655 772 −8 265
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 279 991 −9 144
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 907 557 40 310
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 664 985 26 667
  2.2 Facilitatea de depozit 242 572 13 643
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 018 −521
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 318 865 6 332
  5.1 Administrație publică 187 991 7 109
  5.2 Alte pasive 130 874 −777
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 222 804 −42 981
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 323 326
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 396 18
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 396 18
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 274 540 −2 667
11 Conturi de reevaluare 466 634 −6
12 Capital și rezerve 107 275 67
Total pasive 4 655 772 −8 265