Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

10 ta' Jannar 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 470,744 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 344,183 −3,158
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,527 0
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 263,656 −3,158
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,468 −1,982
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,714 −382
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,714 −382
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 617,314 −342
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,104 −364
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 616,176 −12
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 35 34
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 25,104 2,624
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,850,712 3,990
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,636,985 5,099
  7.2 Titoli oħra 213,726 −1,108
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,380 0
9 Assi oħra 288,153 −9,015
Attiv totali 4,655,772 −8,265
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,279,991 −9,144
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,907,557 40,310
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,664,985 26,667
  2.2 Faċilità tad-depożitu 242,572 13,643
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,018 −521
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 318,865 6,332
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 187,991 7,109
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 130,874 −777
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 222,804 −42,981
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,323 326
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,396 18
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 7,396 18
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,371 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 274,540 −2,667
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 466,634 −6
12 Kapital u riżervi 107,275 67
Passiv totali 4,655,772 −8,265