Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. siječnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 744 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 344 183 −3 158
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 527 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 263 656 −3 158
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 468 −1 982
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 714 −382
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 714 −382
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 617 314 −342
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 104 −364
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 616 176 −12
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 35 34
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 25 104 2 624
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 850 712 3 990
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 636 985 5 099
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 213 726 −1 108
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 380 0
9 Ostala imovina 288 153 −9 015
Ukupno imovina 4 655 772 −8 265
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 279 991 −9 144
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 907 557 40 310
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 664 985 26 667
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 242 572 13 643
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 018 −521
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 318 865 6 332
  5.1 Opća država 187 991 7 109
  5.2 Ostale obveze 130 874 −777
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 222 804 −42 981
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 323 326
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 396 18
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 396 18
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 274 540 −2 667
11 Računi revalorizacije 466 634 −6
12 Kapital i pričuve 107 275 67
Ukupno obveze 4 655 772 −8 265