Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. jaanuar 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 744 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 344 183 −3 158
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 527 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 263 656 −3 158
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 468 −1 982
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 714 −382
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 714 −382
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 617 314 −342
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 104 −364
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 176 −12
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 35 34
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 104 2 624
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 850 712 3 990
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 636 985 5 099
  7.2 Muud väärtpaberid 213 726 −1 108
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 380 0
9 Muud varad 288 153 −9 015
Varad kokku 4 655 772 −8 265
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 279 991 −9 144
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 907 557 40 310
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 664 985 26 667
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 242 572 13 643
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 018 −521
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 318 865 6 332
  5.1 Valitsussektor 187 991 7 109
  5.2 Muud kohustused 130 874 −777
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 222 804 −42 981
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 323 326
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 396 18
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 396 18
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 274 540 −2 667
11 Ümberhindluskontod 466 634 −6
12 Kapital ja reservid 107 275 67
Kohustused kokku 4 655 772 −8 265