Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 01 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 744 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 344 183 −3 158
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 527 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 263 656 −3 158
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 468 −1 982
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 714 −382
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 714 −382
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 617 314 −342
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 104 −364
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 176 −12
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 35 34
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 104 2 624
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 850 712 3 990
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 636 985 5 099
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 213 726 −1 108
8 Valdžios skola eurais 23 380 0
9 Kitas turtas 288 153 −9 015
Visas turtas 4 655 772 −8 265
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 279 991 −9 144
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 907 557 40 310
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 664 985 26 667
  2.2 Indėlių galimybė 242 572 13 643
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 018 −521
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 318 865 6 332
  5.1 Valdžiai 187 991 7 109
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 874 −777
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 222 804 −42 981
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 323 326
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 396 18
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 396 18
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 274 540 −2 667
11 Perkainojimo sąskaitos 466 634 −6
12 Kapitalas ir rezervai 107 275 67
Visi įsipareigojimai 4 655 772 −8 265