Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.1.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 744 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 344 183 −3 158
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 527 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 263 656 −3 158
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 468 −1 982
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 714 −382
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 714 −382
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 617 314 −342
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 104 −364
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 176 −12
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 35 34
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 104 2 624
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 850 712 3 990
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 636 985 5 099
  7.2 Muut arvopaperit 213 726 −1 108
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 380 0
9 Muut saamiset 288 153 −9 015
Vastaavaa yhteensä 4 655 772 −8 265
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 279 991 −9 144
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 907 557 40 310
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 664 985 26 667
  2.2 Talletusmahdollisuus 242 572 13 643
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 018 −521
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 318 865 6 332
  5.1 Julkisyhteisöt 187 991 7 109
  5.2 Muut 130 874 −777
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 222 804 −42 981
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 323 326
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 396 18
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 396 18
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 274 540 −2 667
11 Arvonmuutostilit 466 634 −6
12 Pääoma ja rahastot 107 275 67
Vastattavaa yhteensä 4 655 772 −8 265