Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 iunie 2017

20 iunie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 iunie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 278,6 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

15 iunie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

40 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 2,2 miliarde EUR, până la 293,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 1,3 miliarde EUR, până la 1 131,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 37,1 miliarde EUR, până la 209,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 7,4 miliarde EUR, până la 171,3 miliarde EUR. Miercuri, 14 iunie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 12,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 11 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 607,8 miliarde EUR (față de 601,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15,2 miliarde EUR, până la 2 045 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 16 iunie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,1 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,6 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

222,8 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,8 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

93,7 miliarde EUR

+1,6 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 592,5 miliarde EUR

+13,0 miliarde EUR

-0,5 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 30,9 miliarde EUR, până la 1 168,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 075 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 322 923 1 428
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 602 187
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 245 321 1 241
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 28 688 −1 182
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 309 1 598
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 309 1 598
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 779 122 −876
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 11 013 −1 093
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 770 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 339 217
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 75 531 1 868
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 338 700 13 065
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 044 997 15 231
  7.2 Alte titluri 293 702 −2 166
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 239 221 −1 088
Total active 4 232 941 14 812
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 131 735 1 262
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 776 233 −24 371
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 168 385 −30 862
  2.2 Facilitatea de depozit 607 801 6 494
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 47 −4
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 7 357 −1 706
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 351 738 41 536
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 209 665 37 143
  5.2 Alte angajamente 142 074 4 393
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 149 026 −3 676
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 972 189
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 024 218
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 024 218
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 229 480 1 361
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 298 0
Total pasive 4 232 941 14 812
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media