Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. birželio 16 d.

2017 m. birželio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. birželio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 278,6 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. birželio 15 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

40 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 293,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 1 131,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 37,1 mlrd. eurų – iki 209,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,4 mlrd. eurų – iki 171,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. birželio 14 d., baigėsi 12,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 11 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 607,8 mlrd. eurų (palyginti su 601,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 2 045 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. birželio 16 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,1 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,6 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

222,8 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,8 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

93,7 mlrd. eurų

+1,6 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 592,5 mlrd. eurų

+13,0 mlrd. eurų

–0,5 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,9 mlrd. eurų – iki 1 168,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 075 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 322 923 1 428
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 602 187
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 245 321 1 241
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 688 −1 182
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 309 1 598
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 309 1 598
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 779 122 −876
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 11 013 −1 093
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 770 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 339 217
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 75 531 1 868
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 338 700 13 065
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 044 997 15 231
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 293 702 −2 166
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 239 221 −1 088
Visas turtas 4 232 941 14 812
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 131 735 1 262
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 776 233 −24 371
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 168 385 −30 862
  2.2 Indėlių galimybė 607 801 6 494
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 47 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 357 −1 706
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 351 738 41 536
  5.1 Valdžiai 209 665 37 143
  5.2 Kiti įsipareigojimai 142 074 4 393
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 149 026 −3 676
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 972 189
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 024 218
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 024 218
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 229 480 1 361
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 232 941 14 812
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai