Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 16. lipnja 2017.

20. lipnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 16. lipnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 mlrd. EUR na 278,6 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

15. lipnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

40 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,2 mlrd. EUR na 293,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,3 mlrd. EUR na 1.131,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 37,1 mlrd. EUR na 209,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 7,4 mlrd. EUR na 171,3 mlrd. EUR. U srijedu, 14. lipnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 12,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 11 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 607,8 mlrd. EUR (u odnosu na 601,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,2 mlrd. EUR na 2.045 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 16. lipnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,1 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,6 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

222,8 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,8 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

93,7 mlrd. EUR

+1,6 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.592,5 mlrd. EUR

+13,0 mlrd. EUR

–0,5 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 30,9 mlrd. EUR na 1.168,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 075 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 322 923 1 428
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 602 187
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 245 321 1 241
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 688 −1 182
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 309 1 598
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 309 1 598
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 779 122 −876
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 11 013 −1 093
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 770 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 339 217
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 75 531 1 868
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 338 700 13 065
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 044 997 15 231
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 293 702 −2 166
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 239 221 −1 088
Ukupno imovina 4 232 941 14 812
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 131 735 1 262
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 776 233 −24 371
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 168 385 −30 862
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 607 801 6 494
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 47 −4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 357 −1 706
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 351 738 41 536
  5.1 Opća država 209 665 37 143
  5.2 Ostale obveze 142 074 4 393
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 149 026 −3 676
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 972 189
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 024 218
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 024 218
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 229 480 1 361
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 298 0
Ukupno obveze 4 232 941 14 812
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije