Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.6.2017

20.6.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.6.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 278,6 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

15.6.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,2 miljardilla eurolla 293,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 1 131,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 37,1 miljardilla eurolla 209,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7,4 miljardilla eurolla 171,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.6.2017 erääntyi 12,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 11 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 607,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 601,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,2 miljardilla eurolla 2 045 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 16.6.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,1 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,6 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

222,8 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,8 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

93,7 miljardia euroa

+1,6 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 592,5 miljardia euroa

+13,0 miljardia euroa

-0,5 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 30,9 miljardilla eurolla 1 168,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 075 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 322 923 1 428
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 602 187
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 245 321 1 241
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 688 −1 182
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 309 1 598
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 309 1 598
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 779 122 −876
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 11 013 −1 093
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 770 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 339 217
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 75 531 1 868
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 338 700 13 065
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 044 997 15 231
  7.2 Muut arvopaperit 293 702 −2 166
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 239 221 −1 088
Vastaavaa yhteensä 4 232 941 14 812
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 131 735 1 262
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 776 233 −24 371
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 168 385 −30 862
  2.2 Talletusmahdollisuus 607 801 6 494
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 47 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 357 −1 706
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 351 738 41 536
  5.1 Julkisyhteisöt 209 665 37 143
  5.2 Muut 142 074 4 393
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 149 026 −3 676
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 972 189
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 024 218
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 024 218
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 229 480 1 361
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 0
Vastattavaa yhteensä 4 232 941 14 812
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle