Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. juuni 2017

20. juuni 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. juunil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 278,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

15. juuni 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

40 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,2 miljardi euro võrra 293,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 1131,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 37,1 miljardi euro võrra 209,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7,4 miljardi euro võrra 171,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. juunil 2017 möödus 12,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 607,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 601,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,2 miljardi euro võrra 2045 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 16. juuni 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,1 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,6 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

222,8 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,8 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

93,7 miljardit eurot

+1,6 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1592,5 miljardit eurot

+13,0 miljardit eurot

–0,5 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,9 miljardi euro võrra 1168,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 075 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 322 923 1 428
  2.1 Nõuded RVFle 77 602 187
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 245 321 1 241
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 688 −1 182
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 309 1 598
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 309 1 598
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 779 122 −876
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 11 013 −1 093
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 770 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 339 217
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 75 531 1 868
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 338 700 13 065
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 044 997 15 231
  7.2 Muud väärtpaberid 293 702 −2 166
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 239 221 −1 088
Varad kokku 4 232 941 14 812
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 131 735 1 262
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 776 233 −24 371
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 168 385 −30 862
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 607 801 6 494
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 47 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 357 −1 706
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 351 738 41 536
  5.1 Valitsussektor 209 665 37 143
  5.2 Muud kohustused 142 074 4 393
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 149 026 −3 676
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 972 189
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 024 218
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 024 218
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 229 480 1 361
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 298 0
Kohustused kokku 4 232 941 14 812
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid