Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. június 16.

2017. június 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. június 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval csökkent, 278,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. június 15.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

40 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,2 milliárd euróval 293,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval 1131,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 37,1 milliárd euróval 209,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 7,4 milliárd euróval csökkent, 171,3 milliárd euróra. 2017. június 14-én, szerdán lejárt egy 12,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 11 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 607,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 601,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,2 milliárd euróval, 2045 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. június 16-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,1 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,6 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

222,8 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,8 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

93,7 milliárd EUR

+1,6 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1592,5 milliárd EUR

+13,0 milliárd EUR

−0,5 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,9 milliárd euróval 1168,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 075 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 322 923 1 428
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 602 187
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 245 321 1 241
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 28 688 −1 182
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 309 1 598
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 309 1 598
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 779 122 −876
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 11 013 −1 093
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 770 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 339 217
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 75 531 1 868
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 338 700 13 065
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 044 997 15 231
  7.2 Egyéb értékpapír 293 702 −2 166
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 239 221 −1 088
Eszközök összesen 4 232 941 14 812
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 131 735 1 262
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 776 233 −24 371
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 168 385 −30 862
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 607 801 6 494
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 47 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 7 357 −1 706
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 351 738 41 536
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 209 665 37 143
  5.2 Egyéb kötelezettségek 142 074 4 393
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 149 026 −3 676
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 972 189
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 024 218
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 024 218
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 229 480 1 361
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 298 0
Források összesen 4 232 941 14 812
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok