European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 noiembrie 2016

22 noiembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 noiembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 274,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
17 noiembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1,0 miliarde USD 0,2 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 323,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au diminuat cu 1,4 miliarde EUR, până la 1 099,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 13,4 miliarde EUR, până la 164,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 2 miliarde EUR, până la 85,9 miliarde EUR. Miercuri, 16 noiembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 31,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 32,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 459 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 459,7 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 21,2 miliarde EUR, până la 1 572,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 18 noiembrie 2016

Modificări față de

11 noiembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

11 noiembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,6 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 200,4 miliarde EUR +0,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 21,9 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 44,3 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 182,9 miliarde EUR +17,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 2,1 miliarde EUR, până la 802,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 314 580 322
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 213 56
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 236 368 266
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 468 90
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 314 1 184
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 314 1 184
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 544 890 1 142
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 639 1 190
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 512 214 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 37 −48
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 87 522 −3 924
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 895 544 19 898
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 572 271 21 167
  7.2 Alte titluri 323 272 −1 269
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 220 962 374
Total active 3 553 353 19 087
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 099 269 −1 421
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 261 480 1 321
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 802 476 2 132
  2.2 Facilitatea de depozit 458 959 −765
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 44 −47
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 820 −5
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 270 607 11 797
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 164 050 13 368
  5.2 Alte angajamente 106 557 −1 570
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 109 917 8 380
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 423 662
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 974 −641
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 974 −641
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 216 350 −1 006
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 553 353 19 087
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media