European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. lapkričio 18 d.

2016 m. lapkričio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. lapkričio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 274,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. lapkričio 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,0 mlrd. JAV dolerių 0,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 323,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 1 099,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 164,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 85,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. lapkričio 16 d., baigėsi 31,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 32,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 459 mlrd. eurų (palyginti su 459,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 21,2 mlrd. eurų – iki 1 572,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. lapkričio 18 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 11 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 11 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,6 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 200,4 mlrd. eurų +0,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 21,9 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 44,3 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 182,9 mlrd. eurų +17,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 802,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 314 580 322
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 213 56
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 236 368 266
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 468 90
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 314 1 184
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 314 1 184
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 544 890 1 142
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 639 1 190
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 512 214 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 37 −48
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 87 522 −3 924
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 895 544 19 898
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 572 271 21 167
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 323 272 −1 269
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 220 962 374
Visas turtas 3 553 353 19 087
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 099 269 −1 421
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 261 480 1 321
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 802 476 2 132
  2.2 Indėlių galimybė 458 959 −765
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 44 −47
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 820 −5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 270 607 11 797
  5.1 Valdžiai 164 050 13 368
  5.2 Kiti įsipareigojimai 106 557 −1 570
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 109 917 8 380
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 423 662
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 974 −641
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 974 −641
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 350 −1 006
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 553 353 19 087
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai