European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. november 2016

22. november 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. novembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,4 miljardi euro võrra 274,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. november 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,0 miljardit USA dollarit 0,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 323,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,4 miljardi euro võrra 1099,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,4 miljardi euro võrra 164,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2 miljardi euro võrra 85,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. novembril 2016 möödus 31,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 459 miljardi euro ulatuses (võrreldes 459,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 21,2 miljardi euro võrra 1572,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 18. november 2016

Erinevus võrreldes

11. novembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

11. novembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 200,4 miljardit eurot +0,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 21,9 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 44,3 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1182,9 miljardit eurot +17,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,1 miljardi euro võrra 802,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 314 580 322
  2.1 Nõuded RVFle 78 213 56
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 236 368 266
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 468 90
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 314 1 184
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 314 1 184
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 544 890 1 142
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 639 1 190
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 512 214 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 37 −48
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 87 522 −3 924
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 895 544 19 898
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 572 271 21 167
  7.2 Muud väärtpaberid 323 272 −1 269
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 220 962 374
Varad kokku 3 553 353 19 087
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 099 269 −1 421
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 261 480 1 321
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 802 476 2 132
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 458 959 −765
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 44 −47
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 820 −5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 270 607 11 797
  5.1 Valitsussektor 164 050 13 368
  5.2 Muud kohustused 106 557 −1 570
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 109 917 8 380
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 423 662
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 974 −641
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 974 −641
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 216 350 −1 006
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 553 353 19 087
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid