European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. november 18.

2016. november 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. november 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval 274,5 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. november 17. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,0 milliárd USD 0,2 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 323,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval csökkent, 1099,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,4 milliárd euróval 164,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2 milliárd euróval 85,9 milliárd euróra emelkedett. 2016. november 16-án, szerdán lejárt egy 31,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 459 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 459,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 21,2 milliárd euróval, 1572,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. november 18-án

Változás

2016. november 11-hez képest – vétel

Változás

2016. november 11-hez képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 13,6 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - −0,0 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 200,4 milliárd EUR +0,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 21,9 milliárd EUR +0,5 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 44,3 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1182,9 milliárd EUR +17,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,1 milliárd euróval, 802,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 314 580 322
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 213 56
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 236 368 266
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 468 90
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 314 1 184
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 314 1 184
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 544 890 1 142
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 639 1 190
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 512 214 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 37 −48
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 87 522 −3 924
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 895 544 19 898
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 572 271 21 167
  7.2 Egyéb értékpapír 323 272 −1 269
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 220 962 374
Eszközök összesen 3 553 353 19 087
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 099 269 −1 421
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 261 480 1 321
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 802 476 2 132
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 458 959 −765
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 44 −47
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 820 −5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 270 607 11 797
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 164 050 13 368
  5.2 Egyéb kötelezettségek 106 557 −1 570
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 109 917 8 380
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 423 662
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 974 −641
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 974 −641
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 216 350 −1 006
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 553 353 19 087
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok