European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.11.2016

22.11.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.11.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 274,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.11.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 323,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 1 099,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,4 miljardilla eurolla 164,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2 miljardilla eurolla 85,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.11.2016 erääntyi 31,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 32,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 459 miljardia euroa (edellisellä viikolla 459,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 21,2 miljardilla eurolla 1 572,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 18.11.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,6 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 200,4 miljardia euroa +0,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 21,9 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 44,3 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 182,9 miljardia euroa +17,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,1 miljardilla eurolla 802,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 314 580 322
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 213 56
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 236 368 266
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 468 90
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 314 1 184
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 314 1 184
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 544 890 1 142
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 639 1 190
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 512 214 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 37 −48
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 87 522 −3 924
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 895 544 19 898
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 572 271 21 167
  7.2 Muut arvopaperit 323 272 −1 269
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 220 962 374
Vastaavaa yhteensä 3 553 353 19 087
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 099 269 −1 421
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 261 480 1 321
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 802 476 2 132
  2.2 Talletusmahdollisuus 458 959 −765
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 44 −47
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 820 −5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 270 607 11 797
  5.1 Julkisyhteisöt 164 050 13 368
  5.2 Muut 106 557 −1 570
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 109 917 8 380
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 423 662
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 974 −641
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 974 −641
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 216 350 −1 006
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 553 353 19 087
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle