European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. listopadu 2016

22. listopadu 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. listopadu 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,4 mld. EUR na 274,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. listopadu 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,0 mld. USD 0,2 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 323,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 1 099,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,4 mld. EUR na 164,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Ve středu 16. listopadu 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 31,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 459 mld. EUR (ve srovnání s 459,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 21,2 mld. EUR na 1 572,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 18. listopadu 2016

Rozdíl v porovnání

s 11. listopadem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 11. listopadem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 13,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR -0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 200,4 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 21,9 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 44,3 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 182,9 mld. EUR +17,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,1 mld. EUR na 802,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 314 580 322
  2.1 Pohledávky za MMF 78 213 56
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 236 368 266
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 468 90
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 314 1 184
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 314 1 184
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 544 890 1 142
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 639 1 190
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 512 214 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 37 −48
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 87 522 −3 924
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 895 544 19 898
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 572 271 21 167
  7.2 Ostatní cenné papíry 323 272 −1 269
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 220 962 374
Aktiva celkem 3 553 353 19 087
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 099 269 −1 421
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 261 480 1 321
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 802 476 2 132
  2.2 Vkladová facilita 458 959 −765
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 44 −47
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 820 −5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 270 607 11 797
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 164 050 13 368
  5.2 Ostatní závazky 106 557 −1 570
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 109 917 8 380
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 423 662
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 974 −641
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 974 −641
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 216 350 −1 006
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 553 353 19 087
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média