European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. studenoga 2016.

22. studenoga 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. studenoga 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,4 mlrd. EUR na 274,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
17. studenoga 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,0 mlrd. USD 0,2 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,3 mlrd. EUR na 323,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,4 mlrd. EUR na 1.099,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 13,4 mlrd. EUR na 164,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2 mlrd. EUR na 85,9 mlrd. EUR. U srijedu, 16. studenoga 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 31,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 32,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 459 mlrd. EUR (u odnosu na 459,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 21,2 mlrd. EUR na 1.572,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 18. studenoga 2016.

Razlika u

odnosu na

11. studenoga 2016. – kupljeno

Razlika u

odnosu na

11. studenoga 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 200,4 mlrd. EUR +0,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 21,9 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 44,3 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.182,9 mlrd. EUR +17,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 2,1 mlrd. EUR na 802,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 314 580 322
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 213 56
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 236 368 266
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 468 90
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 314 1 184
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 314 1 184
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 544 890 1 142
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 639 1 190
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 512 214 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 37 −48
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 87 522 −3 924
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 895 544 19 898
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 572 271 21 167
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 323 272 −1 269
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 220 962 374
Ukupno imovina 3 553 353 19 087
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 099 269 −1 421
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 261 480 1 321
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 802 476 2 132
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 458 959 −765
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 44 −47
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 820 −5
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 270 607 11 797
  5.1 Opća država 164 050 13 368
  5.2 Ostale obveze 106 557 −1 570
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 109 917 8 380
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 423 662
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 974 −641
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 974 −641
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 216 350 −1 006
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 553 353 19 087
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije