Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 august 2016

23 august 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 august 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 271,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
18 august 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 105,0 milioane USD 10,0 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 337,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 3,6 miliarde EUR, până la 1 096,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 16,3 miliarde EUR, până la 142,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 3,8 miliarde EUR, până la 166,9 miliarde EUR. Miercuri, 17 august 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 41,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 41,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) a fost de 358,7 miliarde EUR (față de 354,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,6 miliarde EUR, până la 1 339,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 19 august 2016 Modificări față de 12 august 2016 – achiziții Modificări față de 12 august 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,4 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 188,4 miliarde EUR +0,7 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,3 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 17,8 miliarde EUR +1,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 980,5 miliarde EUR +11,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 108,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 1,6 miliarde EUR, până la 740,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 141 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 308 871 1 567
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 244 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 231 627 1 567
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 150 −1 417
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 189 63
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 189 63
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 525 660 57
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 41 652 31
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 483 982 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 26 26
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 93 834 1 585
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 676 471 13 255
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 339 256 13 641
  7.2 Alte titluri 337 215 −386
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 219 530 1 645
Total active 3 313 323 16 755
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 096 798 −3 611
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 099 605 2 265
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 740 892 −1 575
  2.2 Facilitatea de depozit 358 701 3 861
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 −22
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 874 8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 240 896 15 901
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 142 725 16 330
  5.2 Alte angajamente 98 172 −430
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 77 407 1 354
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 052 −69
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 072 228
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 072 228
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 203 375 680
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 313 323 16 755

Contacte media