Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. augusztus 19.

2016. augusztus 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. augusztus 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 271,4 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. augusztus 18. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 105,0 millió USD 10,0 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 337,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval csökkent, 1 096,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,3 milliárd euróval, 142,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,8 milliárd euróval csökkent, 166,9 milliárd euróra. 2016. augusztus 17-én, szerdán lejárt egy 41,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 41,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 358,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 354,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,6 milliárd euróval 1339,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. augusztus 19-én Változás 2016. augusztus 12-éhez képest – vétel Változás 2016. augusztus 12-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,4 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 188,4 milliárd EUR +0,7 milliárd EUR −0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,3 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 17,8 milliárd EUR +1,6 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 980,5 milliárd EUR +11,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 108,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,6 milliárd euróval 740,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 141 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 308 871 1 567
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 244 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 231 627 1 567
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 150 −1 417
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 189 63
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 189 63
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 525 660 57
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 41 652 31
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 483 982 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 26 26
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 93 834 1 585
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 676 471 13 255
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 339 256 13 641
  7.2 Egyéb értékpapír 337 215 −386
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 219 530 1 645
Eszközök összesen 3 313 323 16 755
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 096 798 −3 611
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 099 605 2 265
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 740 892 −1 575
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 358 701 3 861
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 −22
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 874 8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 240 896 15 901
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 142 725 16 330
  5.2 Egyéb kötelezettségek 98 172 −430
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 77 407 1 354
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 052 −69
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 072 228
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 072 228
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 203 375 680
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 313 323 16 755

Médiakapcsolatok