Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugpjūčio 19 d.

2016 m. rugpjūčio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugpjūčio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 271,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugpjūčio 18 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 105,0 mln. JAV dolerių 10,0 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 337,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 1 096,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,3 mlrd. eurų – iki 142,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 166,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugpjūčio 17 d., baigėsi 41,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 41,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 358,7 mlrd. eurų (palyginti su 354,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,6 mlrd. eurų – iki 1 339,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugpjūčio 19 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugpjūčio 12 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugpjūčio 12 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,4 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 188,4 mlrd. eurų +0,7 mlrd. eurų −0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,3 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 17,8 mlrd. eurų +1,6 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 980,5 mlrd. eurų +11,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 108,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 740,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 141 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 308 871 1 567
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 244 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 231 627 1 567
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 150 −1 417
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 189 63
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 189 63
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 660 57
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 41 652 31
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 483 982 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 26 26
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 93 834 1 585
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 676 471 13 255
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 339 256 13 641
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 215 −386
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 219 530 1 645
Visas turtas 3 313 323 16 755
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 096 798 −3 611
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 099 605 2 265
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 740 892 −1 575
  2.2 Indėlių galimybė 358 701 3 861
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −22
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 874 8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 240 896 15 901
  5.1 Valdžiai 142 725 16 330
  5.2 Kiti įsipareigojimai 98 172 −430
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 407 1 354
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 052 −69
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 072 228
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 072 228
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 375 680
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 313 323 16 755

Kontaktai žiniasklaidai