Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 mai 2016

17 mai 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 mai 2016, scăderea de 28 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 263,1 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
12 mai 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile - 1 005 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o reducere de 0,7 miliarde EUR, până la 347 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 1 078 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au sporit cu 17,6 miliarde EUR, până la 102,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 4,1 miliarde EUR, până la 200,7 miliarde EUR. Miercuri, 11 mai 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 53,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 51,4 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 309,2 miliarde EUR (față de 315,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au majorat cu 18,3 miliarde EUR, până la 1 096 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 13 mai 2016

Modificări față de

6 mai 2016 – achiziții

Modificări față de

6 mai 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 175,3 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -0,5 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,0 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 763,2 miliarde EUR +16,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 2 miliarde EUR, până la 635,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 −28
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 298 707 547
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 957 −59
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 221 750 606
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 662 703
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 627 113
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 627 113
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 510 072 −2 297
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 51 440 −2 109
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 458 532 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 100 −188
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 376 −3 180
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 442 972 17 562
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 095 963 18 258
  7.2 Alte titluri 347 010 −697
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 979 0
9 Alte active 215 168 1 631
Total active 3 032 840 15 051
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 078 013 348
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 944 805 −4 435
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 635 407 1 996
  2.2 Facilitatea de depozit 309 159 −6 461
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 239 31
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 018 171
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 200 014 18 034
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 102 692 17 641
  5.2 Alte angajamente 97 322 393
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 968 1 979
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 813 35
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 915 713
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 915 713
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 206 688 −1 841
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 99 069 47
Total pasive 3 032 840 15 051

Contacte media