Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.5.2016

17.5.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.5.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 28 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 263,1 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.5.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 1 005 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 347 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 1 078 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,6 miljardilla eurolla 102,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,1 miljardilla eurolla 200,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.5.2016 erääntyi 53,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 51,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 309,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 315,6 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,3 miljardilla eurolla 1 096 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 13.5.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 175,3 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -0,5 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,0 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 763,2 miljardia euroa +16,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2 miljardilla eurolla 635,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 −28
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 298 707 547
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 957 −59
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 221 750 606
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 662 703
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 627 113
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 627 113
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 510 072 −2 297
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 51 440 −2 109
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 458 532 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 100 −188
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 376 −3 180
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 442 972 17 562
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 095 963 18 258
  7.2 Muut arvopaperit 347 010 −697
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 979 0
9 Muut saamiset 215 168 1 631
Vastaavaa yhteensä 3 032 840 15 051
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 078 013 348
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 944 805 −4 435
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 635 407 1 996
  2.2 Talletusmahdollisuus 309 159 −6 461
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 239 31
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 018 171
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 200 014 18 034
  5.1 Julkisyhteisöt 102 692 17 641
  5.2 Muut 97 322 393
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 968 1 979
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 813 35
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 915 713
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 915 713
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 206 688 −1 841
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 99 069 47
Vastattavaa yhteensä 3 032 840 15 051

Yhteyshenkilöt