Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. május 13.

2016. május 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. május 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 28 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval 263,1 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. május 12. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 1 005 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 347 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval, 1 078 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,6 milliárd euróval 102,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,1 milliárd euróval 200,7 milliárd euróra emelkedett. 2016. május 11-én, szerdán lejárt egy 53,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 51,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 309,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 315,6 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,3 milliárd euróval, 1 096 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. május 13-án Változás 2016. május 6-hoz képest – vétel Változás 2016. május 6-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 175,3 milliárd EUR +1,8 milliárd EUR -0,5 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,0 milliárd EUR - -
Közszektort érintő vásárlási program 763,2 milliárd EUR +16,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2 milliárd euróval, 635,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 −28
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 298 707 547
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 957 −59
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 221 750 606
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 662 703
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 627 113
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 627 113
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 510 072 −2 297
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 51 440 −2 109
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 458 532 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 100 −188
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 376 −3 180
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 442 972 17 562
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 095 963 18 258
  7.2 Egyéb értékpapírok 347 010 −697
8 Euróban denominált államadósság 26 979 0
9 Egyéb eszközök 215 168 1 631
Eszközök összesen 3 032 840 15 051
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 078 013 348
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 944 805 −4 435
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 635 407 1 996
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 309 159 −6 461
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 239 31
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 018 171
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 200 014 18 034
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 102 692 17 641
  5.2 Egyéb kötelezettségek 97 322 393
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 968 1 979
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 813 35
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 915 713
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 915 713
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 206 688 −1 841
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 99 069 47
Források összesen 3 032 840 15 051

Médiakapcsolatok