Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gegužės 13 d.

2016 m. gegužės 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gegužės 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 28 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 263,1 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gegužės 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 005 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 347 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 1 078 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,6 mlrd. eurų – iki 102,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 200,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gegužės 11 d., baigėsi 53,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 51,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 309,2 mlrd. eurų (palyginti su 315,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 1 096 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gegužės 13 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 6 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 6 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 175,3 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 763,2 mlrd. eurų +16,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 635,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 −28
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 298 707 547
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 957 −59
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 221 750 606
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 662 703
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 627 113
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 627 113
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 510 072 −2 297
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 51 440 −2 109
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 458 532 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 100 −188
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 376 −3 180
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 442 972 17 562
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 095 963 18 258
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 010 −697
8 Valdžios skola eurais 26 979 0
9 Kitas turtas 215 168 1 631
Visas turtas 3 032 840 15 051
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 078 013 348
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 944 805 −4 435
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 635 407 1 996
  2.2 Indėlių galimybė 309 159 −6 461
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 239 31
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 018 171
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 200 014 18 034
  5.1 Valdžiai 102 692 17 641
  5.2 Kiti įsipareigojimai 97 322 393
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 968 1 979
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 813 35
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 915 713
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 915 713
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 688 −1 841
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 069 47
Visi įsipareigojimai 3 032 840 15 051

Kontaktai žiniasklaidai