Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 februarie 2016

1 martie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 februarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,7 miliarde EUR, până la 269,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
25 februarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 88 de milioane USD 87 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1 miliard EUR, până la 351,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 1 062,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 25 de miliarde EUR, până la 128 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 3,1 miliarde EUR, până la 300,1 miliarde EUR. Miercuri, 24 februarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 61,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 65,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 222,4 miliarde EUR (față de 223,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 21,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 13,7 miliarde EUR a fost decontată.

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,8 miliarde EUR, până la 921,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 26 februarie 2016 Modificări față de 19 februarie 2016 – achiziții Modificări față de 19 februarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,9 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 158 de miliarde EUR +2 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 18,6 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 594,8 miliarde EUR +12,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 34,3 miliarde EUR, până la 563,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 307 302 2 157
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 675 1 545
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 227 627 612
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 515 493
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 645 392
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 645 392
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 522 610 −4 120
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 65 755 3 956
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 744 −8 135
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 112 59
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 725 481
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 272 752 12 793
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 921 426 13 801
  7.2 Alte titluri 351 325 −1 008
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 213 972 530
Total active 2 850 299 12 725
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 062 552 920
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 786 126 33 240
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 563 643 34 290
  2.2 Facilitatea de depozit 222 375 −1 057
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 108 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 046 232
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 220 368 −23 363
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 128 041 −24 998
  5.2 Alte angajamente 92 327 1 636
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 52 282 2 404
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 257 1 398
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 974 517
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 974 517
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 210 154 −2 624
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 190 0
Total pasive 2 850 299 12 725

Contacte media