Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. veebruar 2016

1. märts 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. veebruaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,7 miljardi euro võrra 269,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. veebruar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 88 miljonit USA dollarit 87 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 351,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,9 miljardi euro võrra 1062,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 25 miljardi euro võrra 128 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,1 miljardi euro võrra 300,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. veebruaril 2016 möödus 61,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 65,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 222,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 223,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Nädala jooksul möödus 21,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,7 miljardit eurot.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,8 miljardi euro võrra 921,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 26. veebruar 2016 Erinevus võrreldes 19. veebruariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 19. veebruariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,9 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 158 miljardit eurot +2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 18,6 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 594,8 miljardit eurot +12,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 34,3 miljardi euro võrra 563,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 302 2 157
  2.1 Nõuded RVFle 79 675 1 545
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 627 612
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 515 493
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 645 392
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 645 392
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 522 610 −4 120
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 65 755 3 956
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 744 −8 135
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 112 59
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 725 481
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 272 752 12 793
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 921 426 13 801
  7.2 Muud väärtpaberid 351 325 −1 008
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 213 972 530
Varad kokku 2 850 299 12 725
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 062 552 920
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 786 126 33 240
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 563 643 34 290
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 222 375 −1 057
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 108 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 046 232
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 220 368 −23 363
  5.1 Valitsussektor 128 041 −24 998
  5.2 Muud kohustused 92 327 1 636
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 52 282 2 404
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 257 1 398
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 974 517
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 974 517
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 210 154 −2 624
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 190 0
Kohustused kokku 2 850 299 12 725
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid