Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. vasario 26 d.

2016 m. kovo 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. vasario 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 269,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. vasario 25 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 88 mln. JAV dolerių 87 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 351,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 062,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25 mlrd. eurų – iki 128 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 300,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. vasario 24 d., baigėsi 61,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 65,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (maždaug toks pat kaip užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 222,4 mlrd. eurų (palyginti su 223,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

2016 m. vasario 26 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 21,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 13,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,8 mlrd. eurų – iki 921,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. vasario 26 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 19 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 19 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,9 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 158 mlrd. eurų +2 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 18,6 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 594,8 mlrd. eurų +12,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,3 mlrd. eurų – iki 563,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 302 2 157
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 675 1 545
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 627 612
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 515 493
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 645 392
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 645 392
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 522 610 −4 120
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 65 755 3 956
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 744 −8 135
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 112 59
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 725 481
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 272 752 12 793
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 921 426 13 801
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 351 325 −1 008
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 213 972 530
Visas turtas 2 850 299 12 725
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 062 552 920
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 786 126 33 240
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 563 643 34 290
  2.2 Indėlių galimybė 222 375 −1 057
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 108 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 046 232
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 220 368 −23 363
  5.1 Valdžiai 128 041 −24 998
  5.2 Kiti įsipareigojimai 92 327 1 636
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 52 282 2 404
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 257 1 398
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 974 517
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 974 517
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 154 −2 624
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 190 0
Visi įsipareigojimai 2 850 299 12 725
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai