Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.2.2016

1.3.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.2.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 269,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.2.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 88 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 87 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 351,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 1 062,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 25 miljardilla eurolla 128 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,1 miljardilla eurolla 300,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.2.2016 erääntyi 61,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 65,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 222,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 223,4 miljardia euroa).

Viikon aikana erääntyi 21,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 13,7 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,8 miljardilla eurolla 921,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 26.2.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,9 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 158 miljardia euroa +2 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 18,6 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 594,8 miljardia euroa +12,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 34,3 miljardilla eurolla 563,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 302 2 157
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 675 1 545
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 627 612
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 515 493
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 645 392
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 645 392
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 522 610 −4 120
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 65 755 3 956
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 744 −8 135
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 112 59
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 725 481
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 272 752 12 793
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 921 426 13 801
  7.2 Muut arvopaperit 351 325 −1 008
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 213 972 530
Vastaavaa yhteensä 2 850 299 12 725
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 062 552 920
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 786 126 33 240
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 563 643 34 290
  2.2 Talletusmahdollisuus 222 375 −1 057
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 108 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 046 232
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 220 368 −23 363
  5.1 Julkisyhteisöt 128 041 −24 998
  5.2 Muut 92 327 1 636
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 52 282 2 404
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 257 1 398
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 974 517
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 974 517
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 210 154 −2 624
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 190 0
Vastattavaa yhteensä 2 850 299 12 725

Yhteyshenkilöt