Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. február 26.

2016. március 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. február 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,7 milliárd euróval 269,4 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. február 25.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 88 millió USD 87 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 351,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval 1062,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25 milliárd euróval csökkent, 128 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,1 milliárd euróval csökkent, 300,1 milliárd euróra. 2016. február 24-én, szerdán lejárt egy 61,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 65,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 222,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 223,4 milliárd euróval).

A hét folyamán lejárt egy 21,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 13,7 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,8 milliárd euróval 921,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. február 26-án Változás 2016. február 19-éhez képest – vétel Változás 2016. február 19-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,9 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 158 milliárd EUR + 2 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 18,6 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 594,8 milliárd EUR + 12,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 34,3 milliárd euróval, 563,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 307 302 2 157
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 675 1 545
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 627 612
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 515 493
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 645 392
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 645 392
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 522 610 −4 120
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 65 755 3 956
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 744 −8 135
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 112 59
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 725 481
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 272 752 12 793
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 921 426 13 801
  7.2 Egyéb értékpapírok 351 325 −1 008
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 213 972 530
Eszközök összesen 2 850 299 12 725
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 062 552 920
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 786 126 33 240
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 563 643 34 290
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 222 375 −1 057
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 108 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 046 232
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 220 368 −23 363
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 128 041 −24 998
  5.2 Egyéb kötelezettségek 92 327 1 636
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 52 282 2 404
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 257 1 398
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 974 517
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 974 517
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 154 −2 624
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 190 0
Források összesen 2 850 299 12 725
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok