Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 februarie 2016

9 februarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 februarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,9 miliarde EUR, până la 268,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
4 februarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 90 de milioane USD 90 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1,1 miliarde EUR, până la 352,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au crescut cu 2,4 miliarde EUR, până la 1 065 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 17,9 miliarde EUR, până la 90 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 18,7 miliarde EUR, până la 293,4 miliarde EUR. Miercuri, 3 februarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 69 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 61,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 232,7 miliarde EUR (față de 221,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,5 miliarde EUR, până la 878,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 5 februarie 2016 Modificări față de 29 ianuarie 2016 – achiziții Modificări față de 29 ianuarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,1 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 152,9 miliarde EUR +2,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 17,7 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 557,3 miliarde EUR +13,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 122,0 miliarde EUR - -0,9 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 555,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 304 782 −710
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 293 −1 208
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 225 489 498
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 865 −1 416
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 741 361
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 741 361
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 526 227 −7 811
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 61 227 −7 737
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 464 980 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 20 −74
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 113 184 −957
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 231 622 13 473
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 878 871 14 531
  7.2 Alte titluri 352 750 −1 058
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 1 920
9 Alte active 215 714 −1 279
Total active 2 811 913 3 582
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 064 979 2 368
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 788 007 9 621
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 555 172 −1 299
  2.2 Facilitatea de depozit 232 740 10 920
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 95 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 968 −114
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 180 809 −15 009
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 89 990 −17 942
  5.2 Alte angajamente 90 819 2 933
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 514 6 025
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 791 −1 017
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 840 785
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 840 785
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 214 916 822
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 97 737 102
Total pasive 2 811 913 3 582

Contacte media