Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. veebruar 2016

9. veebruar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. veebruaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 268,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
4. veebruar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 90 miljonit USA dollarit 90 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 352,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,4 miljardi euro võrra 1065 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 17,9 miljardi euro võrra 90 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,7 miljardi euro võrra 293,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. veebruaril 2016 möödus 69 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 232,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 221,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,5 miljardi euro võrra 878,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 5. veebruar 2016 Erinevus võrreldes 29. jaanuariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 29. jaanuariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 152,9 miljardit eurot +2,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 17,7 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 557,3 miljardit eurot +13,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 122,0 miljardit eurot –0,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,3 miljardi euro võrra 555,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 304 782 −710
  2.1 Nõuded RVFle 79 293 −1 208
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 225 489 498
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 865 −1 416
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 741 361
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 741 361
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 526 227 −7 811
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 61 227 −7 737
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 464 980 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 20 −74
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 113 184 −957
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 231 622 13 473
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 878 871 14 531
  7.2 Muud väärtpaberid 352 750 −1 058
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 1 920
9 Muud varad 215 714 −1 279
Varad kokku 2 811 913 3 582
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 064 979 2 368
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 788 007 9 621
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 555 172 −1 299
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 232 740 10 920
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 95 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 968 −114
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 180 809 −15 009
  5.1 Valitsussektor 89 990 −17 942
  5.2 Muud kohustused 90 819 2 933
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 514 6 025
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 791 −1 017
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 840 785
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 840 785
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 214 916 822
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 97 737 102
Kohustused kokku 2 811 913 3 582

Kontaktandmed