Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. február 5.

2016. február 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. február 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,9 milliárd euróval csökkent, 268,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. február 4.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 90 millió USD 90 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 352,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 1065 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,9 milliárd euróval csökkent, 90 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,7 milliárd euróval csökkent 293,4 milliárd euróra. 2016. február 3-án, szerdán lejárt egy 69 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 61,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 232,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 221,8 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,5 milliárd euróval, 878,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. február 5-én Változás 2016. január 29-éhez képest – vétel Változás 2016. január 29-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,1 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 152,9 milliárd EUR + 2,4 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 17,7 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 557,3 milliárd EUR + 13,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 122,0 milliárd EUR - - 0,9 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,3 milliárd euróval 555,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 304 782 −710
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 293 −1 208
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 225 489 498
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 865 −1 416
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 741 361
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 741 361
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 526 227 −7 811
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 61 227 −7 737
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 464 980 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 20 −74
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 113 184 −957
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 231 622 13 473
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 878 871 14 531
  7.2 Egyéb értékpapírok 352 750 −1 058
8 Euróban denominált államadósság 27 065 1 920
9 Egyéb eszközök 215 714 −1 279
Eszközök összesen 2 811 913 3 582
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 064 979 2 368
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 788 007 9 621
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 555 172 −1 299
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 232 740 10 920
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 95 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 968 −114
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 180 809 −15 009
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 89 990 −17 942
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 819 2 933
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 514 6 025
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 791 −1 017
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 840 785
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 840 785
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 916 822
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 97 737 102
Források összesen 2 811 913 3 582

Médiakapcsolatok