Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. vasario 5 d.

2016 m. vasario 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. vasario 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 268,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. vasario 4 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 90 mln. JAV dolerių 90 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 352,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 1 065 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,9 mlrd. eurų – iki 90 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,7 mlrd. eurų – iki 293,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. vasario 3 d., baigėsi 69 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 61,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 232,7 mlrd. eurų (palyginti su 221,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 878,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. vasario 5 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 29 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 29 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,1 mlrd. eurų −0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 152,9 mlrd. eurų +2,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 17,7 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 557,3 mlrd. eurų +13,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 122,0 mlrd. eurų −0,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 555,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 304 782 −710
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 293 −1 208
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 225 489 498
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 865 −1 416
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 741 361
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 741 361
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 526 227 −7 811
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 61 227 −7 737
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 464 980 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 20 −74
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 113 184 −957
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 231 622 13 473
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 878 871 14 531
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 352 750 −1 058
8 Valdžios skola eurais 27 065 1 920
9 Kitas turtas 215 714 −1 279
Visas turtas 2 811 913 3 582
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 064 979 2 368
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 788 007 9 621
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 555 172 −1 299
  2.2 Indėlių galimybė 232 740 10 920
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 95 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 968 −114
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 180 809 −15 009
  5.1 Valdžiai 89 990 −17 942
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 819 2 933
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 514 6 025
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 791 −1 017
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 840 785
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 840 785
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 916 822
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 737 102
Visi įsipareigojimai 2 811 913 3 582

Kontaktai žiniasklaidai