Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 5. veljače 2016.

9. veljače 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 5. veljače 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,9 mlrd. EUR na 268,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
4. veljače 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 90 mil. USD 90 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,1 mlrd. EUR na 352,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,4 mlrd. EUR na 1.065 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 17,9 mlrd. EUR na 90 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 18,7 mlrd. EUR na 293,4 mlrd. EUR. U srijedu, 3. veljače 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 69 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 61,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 232,7 mlrd. EUR (u odnosu na 221,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,5 mlrd. EUR na 878,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 5. veljače 2016. Razlika u odnosu na 29. siječnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 29. siječnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 152,9 mlrd. EUR +2,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 17,7 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 557,3 mlrd. EUR +13,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 122,0 mlrd. EUR –0,9 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 1,3 mlrd. EUR na 555,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 304 782 −710
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 293 −1 208
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 225 489 498
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 865 −1 416
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 741 361
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 741 361
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 526 227 −7 811
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 61 227 −7 737
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 464 980 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 20 −74
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 113 184 −957
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 231 622 13 473
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 878 871 14 531
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 352 750 −1 058
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 1 920
9 Ostala imovina 215 714 −1 279
Ukupno imovina 2 811 913 3 582
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 064 979 2 368
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 788 007 9 621
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 555 172 −1 299
  2.2 Novčani depoziti 232 740 10 920
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 95 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 968 −114
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 180 809 −15 009
  5.1 Opća država 89 990 −17 942
  5.2 Ostale obveze 90 819 2 933
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 46 514 6 025
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 791 −1 017
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 840 785
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 840 785
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 214 916 822
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 97 737 102
Ukupno obveze 2 811 913 3 582

Kontaktni podatci za medije