Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.2.2016

9.2.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.2.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,9 miljardilla eurolla 268,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
4.2.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,1 miljardilla eurolla 352,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 1 065 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 17,9 miljardilla eurolla 90 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,7 miljardilla eurolla 293,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.2.2016 erääntyi 69 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 61,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 232,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 221,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,5 miljardilla eurolla 878,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 5.2.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,1 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 152,9 miljardia euroa +2,4 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 17,7 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 557,3 miljardia euroa +13,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 122,0 miljardia euroa - -0,9 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 1,3 miljardilla eurolla 555,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 304 782 −710
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 293 −1 208
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 225 489 498
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 865 −1 416
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 741 361
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 741 361
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 526 227 −7 811
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 61 227 −7 737
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 464 980 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 20 −74
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 113 184 −957
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 231 622 13 473
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 878 871 14 531
  7.2 Muut arvopaperit 352 750 −1 058
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 1 920
9 Muut saamiset 215 714 −1 279
Vastaavaa yhteensä 2 811 913 3 582
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 064 979 2 368
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 788 007 9 621
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 555 172 −1 299
  2.2 Talletusmahdollisuus 232 740 10 920
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 95 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 968 −114
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 180 809 −15 009
  5.1 Julkisyhteisöt 89 990 −17 942
  5.2 Muut 90 819 2 933
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 514 6 025
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 791 −1 017
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 840 785
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 840 785
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 214 916 822
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 97 737 102
Vastattavaa yhteensä 2 811 913 3 582
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle