Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 septembrie 2015

29 septembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 septembrie 2015, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării nete de monede aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 264,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
24 septembrie 2015 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 144 de milioane USD 142 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,6 miliarde EUR, până la 358,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la 1 051,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 35 de miliarde EUR, până la 115,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 16,9 miliarde EUR, până la 404,2 miliarde EUR. Miercuri, 23 septembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 70,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 71,1 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 123 de miliarde EUR (față de 139,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,9 miliarde EUR, până la 631,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 25 septembrie 2015 Modificări față de 18 septembrie 2015 – achiziții Modificări față de 18 septembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,2 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 120,3 miliarde EUR +2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 12,8 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 337,9 miliarde EUR +11,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 11,9 miliarde EUR, până la 457,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 455 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 291 642 1 454
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 155 105
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 212 486 1 348
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 907 −1 139
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 131 542
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 131 542
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 527 329 374
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 71 077 412
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 227 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 25 −38
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 138 403 1 798
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 989 993 14 483
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 631 112 13 894
  7.2 Alte titluri 358 880 589
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 0
9 Alte active 222 595 806
Total active 2 620 631 18 317
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 051 626 −244
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 580 586 −28 435
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 457 455 −11 898
  2.2 Facilitatea de depozit 122 988 −16 537
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 143 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 874 52
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 193 994 38 617
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 115 378 35 046
  5.2 Alte angajamente 78 616 3 571
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 257 4 321
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 059 −281
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 330 196
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 330 196
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 217 826 4 090
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 620 631 18 317
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media