European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugsėjo 25 d.

2015 m. rugsėjo 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugsėjo 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto grynojo aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 264,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugsėjo 24 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 144 mln. JAV dolerių 142 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 358,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 1 051,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 35 mlrd. eurų – iki 115,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,9 mlrd. eurų – iki 404,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 23 d., baigėsi 70,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 71,1 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 123 mlrd. eurų (palyginti su 139,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,9 mlrd. eurų – iki 631,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugsėjo 25 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 18 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 18 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 120,3 mlrd. eurų +2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 337,9 mlrd. eurų +11,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,9 mlrd. eurų – iki 457,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 455 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 291 642 1 454
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 155 105
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 212 486 1 348
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 907 −1 139
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 131 542
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 131 542
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 527 329 374
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 71 077 412
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 227 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 25 −38
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 138 403 1 798
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 989 993 14 483
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 631 112 13 894
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 880 589
8 Valdžios skola eurais 25 177 0
9 Kitas turtas 222 595 806
Visas turtas 2 620 631 18 317
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 051 626 −244
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 580 586 −28 435
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 457 455 −11 898
  2.2 Indėlių galimybė 122 988 −16 537
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 143 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 874 52
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 193 994 38 617
  5.1 Valdžiai 115 378 35 046
  5.2 Kiti įsipareigojimai 78 616 3 571
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 257 4 321
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 059 −281
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 330 196
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 330 196
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 826 4 090
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 620 631 18 317
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai