Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. rujna 2015.

29. rujna 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. rujna 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 1 milijun EUR zbog neto prodaje zlatnih kovanica od strane jedne središnje banke Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,4 mlrd. EUR na 264,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
24. rujna 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 144 mil. USD 142 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,6 mlrd. EUR na 358,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,2 mlrd. EUR na 1.051,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 35 mlrd. EUR na 115,4 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 16,9 mlrd. EUR na 404,2 mlrd. EUR. U srijedu, 23. rujna 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 70,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 71,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana. Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 123 mlrd. EUR (u odnosu na 139,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,9 mlrd. EUR na 631,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 25. rujna 2015. Razlika u odnosu na 18. rujna 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 18. rujna 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 120,3 mlrd. EUR +2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 12,8 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 337,9 mlrd. EUR +11,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 11,9 mlrd. EUR na 457,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 455 −1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 291 642 1 454
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 155 105
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 212 486 1 348
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 907 −1 139
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 131 542
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 131 542
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 527 329 374
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 71 077 412
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 227 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 25 −38
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 138 403 1 798
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 989 993 14 483
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 631 112 13 894
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 880 589
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 0
9 Ostala imovina 222 595 806
Ukupno imovina 2 620 631 18 317
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 051 626 −244
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 580 586 −28 435
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 457 455 −11 898
  2.2 Novčani depoziti 122 988 −16 537
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 143 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 874 52
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 193 994 38 617
  5.1 Opća država 115 378 35 046
  5.2 Ostale obveze 78 616 3 571
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 257 4 321
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 059 −281
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 330 196
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 330 196
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 217 826 4 090
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 620 631 18 317
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije