Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. szeptember 25.

2015. szeptember 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. szeptember 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának nettó aranyérme-eladása miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval, 264,7 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. szeptember 24.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 144 millió USD 142 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval, 358,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 1051,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35 milliárd euróval, 115,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 16,9 milliárd euróval, 404,2 milliárd euróra emelkedett. 2015. szeptember 23-án, szerdán lejárt egy 70,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 71,1 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, és nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 123 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 139,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,9 milliárd euróval 631,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. szeptember 25-én Változás 2015. szeptember 18-ához képest – vétel Változás 2015. szeptember 18-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,2 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 120,3 milliárd EUR + 2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 12,8 milliárd EUR + 0,8 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 337,9 milliárd EUR + 11,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,9 milliárd euróval, 457,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 455 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 291 642 1 454
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 155 105
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 212 486 1 348
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 907 −1 139
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 131 542
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 131 542
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 527 329 374
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 71 077 412
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 227 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 25 −38
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 138 403 1 798
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 989 993 14 483
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 631 112 13 894
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 880 589
8 Euróban denominált államadósság 25 177 0
9 Egyéb eszközök 222 595 806
Eszközök összesen 2 620 631 18 317
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 051 626 −244
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 580 586 −28 435
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 457 455 −11 898
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 122 988 −16 537
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 143 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 874 52
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 193 994 38 617
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 115 378 35 046
  5.2 Egyéb kötelezettségek 78 616 3 571
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 257 4 321
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 059 −281
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 330 196
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 330 196
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 826 4 090
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 620 631 18 317
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok