European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.9.2015

29.9.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.9.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 264,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.9.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 144 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 142 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 358,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 1 051,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 35 miljardilla eurolla 115,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 16,9 miljardilla eurolla 404,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.9.2015 erääntyi 70,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 71,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 123 miljardia euroa (edellisellä viikolla 139,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,9 miljardilla eurolla 631,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 25.9.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,2 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 120,3 miljardia euroa +2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 337,9 miljardia euroa +11,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11,9 miljardilla eurolla 457,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 455 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 291 642 1 454
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 155 105
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 212 486 1 348
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 907 −1 139
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 131 542
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 131 542
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 527 329 374
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 71 077 412
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 227 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 25 −38
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 138 403 1 798
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 989 993 14 483
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 631 112 13 894
  7.2 Muut arvopaperit 358 880 589
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 0
9 Muut saamiset 222 595 806
Vastaavaa yhteensä 2 620 631 18 317
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 051 626 −244
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 580 586 −28 435
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 457 455 −11 898
  2.2 Talletusmahdollisuus 122 988 −16 537
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 143 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 874 52
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 193 994 38 617
  5.1 Julkisyhteisöt 115 378 35 046
  5.2 Muut 78 616 3 571
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 257 4 321
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 059 −281
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 330 196
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 330 196
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 217 826 4 090
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 620 631 18 317
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle