Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. september 2015

29. september 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. septembril 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis kuldmüntide müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,4 miljardi euro võrra 264,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. september 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 144 miljonit USA dollarit 142 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 358,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,2 miljardi euro võrra 1051,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 35 miljardi euro võrra 115,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 16,9 miljardi euro võrra 404,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. septembril 2015 möödus 70,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 71,1 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 123 miljardi euro ulatuses (võrreldes 139,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,9 miljardi euro võrra 631,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 25. september 2015 Erinevus võrreldes 18. septembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 18. septembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 120,3 miljardit eurot +2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 12,8 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 337,9 miljardit eurot +11,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,9 miljardi euro võrra 457,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 455 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 291 642 1 454
  2.1 Nõuded RVFle 79 155 105
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 212 486 1 348
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 907 −1 139
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 131 542
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 131 542
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 527 329 374
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 71 077 412
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 227 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 25 −38
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 138 403 1 798
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 989 993 14 483
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 631 112 13 894
  7.2 Muud väärtpaberid 358 880 589
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 0
9 Muud varad 222 595 806
Varad kokku 2 620 631 18 317
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 051 626 −244
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 580 586 −28 435
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 457 455 −11 898
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 122 988 −16 537
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 143 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 874 52
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 193 994 38 617
  5.1 Valitsussektor 115 378 35 046
  5.2 Muud kohustused 78 616 3 571
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 257 4 321
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 059 −281
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 330 196
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 330 196
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 217 826 4 090
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 620 631 18 317
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid