Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 august 2015

1 septembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 august 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 1,3 miliarde EUR, până la 264,1 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
27 august 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 132 de milioane USD 135 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,1 miliarde EUR, până la 359,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 1,3 miliarde EUR, până la 1 053,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 16,8 miliarde EUR, până la 67 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 10,1 miliarde EUR, până la 373,9 miliarde EUR. Miercuri, 26 august 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 69,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 70,1 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 40,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 33,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 2,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 154,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 169,1 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 11,6 miliarde EUR, până la 572,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 28 august 2015 Modificări față de 21 august 2015 – achiziții Modificări față de 21 august 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 111,1 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 11,1 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 289,5 miliarde EUR +9,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 9,9 miliarde EUR, până la 438,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 289 517 −2 748
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 206 −1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 210 311 −2 747
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 977 4 070
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 334 −102
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 334 −102
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 528 468 −4 722
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 70 080 516
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 227 −7 298
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 161 2 060
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 131 821 1 863
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 931 683 12 667
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 572 456 11 607
  7.2 Alte titluri 359 227 1 061
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 0
9 Alte active 227 346 −1 501
Total active 2 558 780 9 527
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 053 233 −1 293
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 593 023 −4 857
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 438 505 9 913
  2.2 Facilitatea de depozit 154 386 −14 752
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 132 −17
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 774 −415
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 132 228 15 286
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 977 16 831
  5.2 Alte angajamente 65 250 −1 545
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 33 933 −1 028
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 357 4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 550 3
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 550 3
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 210 604 3 021
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 97 200 −1 193
Total pasive 2 558 780 9 527

Contacte media