Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugpjūčio 28 d.

2015 m. rugsėjo 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugpjūčio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 264,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugpjūčio 27 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 132 mln. JAV dolerių 135 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 359,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 1 053,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 67 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,1 mlrd. eurų – iki 373,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugpjūčio 26 d., baigėsi 69,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 70,1 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. rugpjūčio 28 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 40,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 33,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 154,4 mlrd. eurų (palyginti su 169,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,6 mlrd. eurų – iki 572,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugpjūčio 28 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 21 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 21 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 111,1 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 11,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 289,5 mlrd. eurų +9,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,9 mlrd. eurų – iki 438,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 289 517 −2 748
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 206 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 210 311 −2 747
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 977 4 070
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 334 −102
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 334 −102
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 528 468 −4 722
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 080 516
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 227 −7 298
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 161 2 060
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 131 821 1 863
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 931 683 12 667
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 572 456 11 607
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 227 1 061
8 Valdžios skola eurais 25 177 0
9 Kitas turtas 227 346 −1 501
Visas turtas 2 558 780 9 527
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 053 233 −1 293
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 593 023 −4 857
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 438 505 9 913
  2.2 Indėlių galimybė 154 386 −14 752
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 132 −17
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 774 −415
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 132 228 15 286
  5.1 Valdžiai 66 977 16 831
  5.2 Kiti įsipareigojimai 65 250 −1 545
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 33 933 −1 028
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 357 4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 550 3
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 550 3
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 604 3 021
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 200 −1 193
Visi įsipareigojimai 2 558 780 9 527

Kontaktai žiniasklaidai